Back to top

DESPRE COMUNA

Scurt istoric

Prima atestare documentară a satului Vaideeni datează din secolul XIII, când este menţionată sub numele de Vai de Ei. Comunitatea a luat naştere în urma venirii din Ardeal a mai multor familii de oieri, în principal din Mărginimea Sibiului pe motivul oprimarii religioase (catolicizare forţată). Din punct de vedere etnocultural, Vaideeni reprezintă o zonă de interferenţă între zona etnografică aOlteniei de sub Munte si zona etnografică Mărginimea Sibiului care şi-a pus puternic amprenta asupra graiului, portului şi tradiţiei pastorale .

Asezare geografica

Teritoriul administrativ al comunei cuprinde un număr de 5 localităţi: localitatea reşedinţă Vaideeni şi un nr.de 4 sate aparţinătoare: Izvoru Rece, Mariţa, Cornet şi Cerna, aflate la o distanţă de cca 4 km, 8 km, 6 km si 10 km.

Comuna Vaideeni este situată la limita nord-vestica a judeţului Vâlcea, la poalele muntilor Căpăţâna, în capatul nordic al depresiunii Horezu, pe valea superioară a Luncavăţului, fiind prima localitate pe care acest râu o strabate la coborârea din munte.

Coordonatele geografice ale localităţii o situează la întretăierea paralelei de 45º10'30'' latitudine nordică cu meridianul 23º55'30'' longitudine estică şi, deci, ca întreaga noastră ţară, în mijlocul celui de-al doilea fus orar. Satul de reşedinţă al comunei Vaideeni are - la centrul administrativ – altitudinea de 567,744 m (Marea Baltică), satul Recea 650 m, satul Cerna 610 m, rezultând o altitudine medie de 610 m.. Comuna Vaideeni are ca vecini: la est satul Urşani din componenţa oraşului Horezu, la sud satul Barzoteni, din componenţa aceluiaşi oraş, şi satele Coasta Corbului şi Olari, din componenţa comunei Slătioara, la vest satul Rugetu (Fometeşti) din componenţa comunei Slătioara şi satul Racoviţa, din componenţa comunei Polovraci, din judetul Gorj. Hotarul de nord trece peste masivul Căpăţana şi o desparte de comuna Malaia, judeţul Vâlcea.

Depărtarea de reşedinţa de judeţ, municipiul Râmnicu Vâlcea, este de 50 km, faţă de Tg. Jiu - 70 km, faţă de Craiova – 120 km, faţă de Piteşti – 110 km, faţă de Sibiu – 150 km.

Suprafaţa comunei Vaideeni este de 15.759 ha din care o mare parte, aproximativ 10.000 ha, este acoperita de păduri. Satul Vaideeni reprezintă reşedinţa comunei, fiind situat în bazinul râuluiLuncavăţ, afluentul Oltului. Teritoriul administrativ al comunei se întinde spre nord până în creasta principală a Munţilor Căpăţânii.

Populaţia comunei numără aproximativ 4000 de locuitori, (conform recensamantului din anul 2012) satul incluzându-se în categoria aşezărilor rurale cu funcţii predominant agricole (creşterea ovinelor şi bovinelor). Păstrarea acestui profil până în prezent a conferit comunei statutul de nucleu de conservare a specificului naţional. Sectorul secundar este reprezentat de industria prelucrării lemnului, industria energetică şi activităţile artizanale (dărăcit, ţesut, brodat, sculptura obiectelor din lemn). Actualmente localnicii desfăşoara o intensă preocupare pentru extinderea fenomenului agroturistic în zonă.

Prezentarea generala a situatiei economico-sociale

Agentii economici care activează pe teritoriul comunei desfăşoară activităţi în special în domeniul comerţului şi alimentaţiei publice, prelucrării laptelui şi în agricultură. Numărul persoanelor ocupate în activitatea economică privată a comunei este mic, marea majoritate a acestora fiind ocupaţi în propria gospodarie, practicând o agricultură de subzistenţă sau fiind angajaţi la diverse unităţi economice din localităţile apropiate, în special în orasul Horezu.

In agricultura, suprafaţa cultivată în profil de exploatare este de 240 ha, din care 55 ha porumb, 150 ha cartofi, 39 ha legume.

Producţia agricolă vegetală realizată de pe aceste suprafeţe este de aproximativ 275 tone porumb boabe, 1350 tone cartofi.

Datorită climei specifice şi condiţiilor de sol suprafata ocupata de livezi (pruni, meri) este de 640 ha, cu o productie de 4280 t anual.

Numărul animalelor de pe raza comunei este de 2.820 capete de bovine, 2.100 capete porcine din care 150 scroafe de prasila, 22.000 capete ovine si 700 capete caprine.

Producţia de lapte a comunei este de 45.700 mii hectolitri.

Educatie

In comuna Vaideeni functioneaza 4 gradinite frecventate de 105 prescolari la care activitatea de specialitate este sustinuta de 7 educatoare. In ceea ce priveste invatamantul primar si gimnazial pe raza comunei functioneaza 4 scoli frecventate de cca 337 elevi la care predau 27 de cadre didactice.  

Sanatate

Pentru asigurarea serviciilor de sanatate la nivelul comunei Vaideeni exista un dispensar uman in care activeaza doi medici de familie. De asemenea functioneaza si un cabinet stomatologic.

Siguranta populatiei este asigurata prin Postul de Politie local, oragnizarea de paza obsteasca si sistem de ssupraveghere video.

 La nivelul comunei este constituit Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta pentru interventii de protectie civila si de stingere a incendiilor.

Salubritate.  Serviciile de salubritate sunt asigurate prin SC Urbanul SA , care efectueaza colectarea gunoaielor menajere o data pe saptamana.

Comunicatii

In comuna exista  retele de telefonie digitala mobila care pot fi accesat din cea mai mare parte a teritoriului. Din punct de vedere al  servicii de telefonie fixa si acces la internet exista doi furnizori. Numarul persoanelor care utilizeaza serviciile de internet in comuna este de cca. 20% din totalul populatiei.

Energia electrica este distribuita prin CEZ spre 1350 de consumatori casnici. 

Cultura

Avand o bogata istorie etno-culturala in comuna au activat de-a lungul timpului mai multe formatii si ansambluri artistice precum si trupe locale de teatru. Actvitatea acestora s-a desfasurat in mare parte in incita caminului cultural din localitate, care astazi poarta numele unui important animator al vietii culturale din comunitate profesorul Vartolomei Todeci.

Exista si o biblioteca locala situata in incinta cami7nului cultural cu un fond de carte de cca. 7200 de volume.

Astazi la nivelul comunei Vaideeni activeaza doua formatii artistice: “Miorita” – instrumental si dans popular si “Cununita Muntilor”- vocal si dans popular, care incearca sa pastreze traditiile locului. Exista 18 mesteri populari (2 tesatorie, 3 prelucrarea lemnului, 1 realizare fluiere, 3 tamplarie, 5 produse artizanale, 4 costume populare traditionale )

Evenimente locale:

Festivalul folcloric al păstorilor din Carpaţi "Învârtita dorului" - se desfăşoară anual în cea mai apropiată duminică de Sânziene

Targ de animale –  la jumatatea lunii septembrie anual. Prima  editie a fost in 2013.

Balul oierilor - se desfăşoară în fiecare an pe 1 ianuarie

 

Obiective turistice: Biserica de zid cu hramul "Sfântul Ioan Botezătorul" (1878) - în satul Vaideeni

Biserica de lemn cu hramul "Cuvioasa Paraschiva" (1556-1557) - în satul Marita, monument de arhitectură inclus pe lista Legii 5/2000
Biserica de lemn cu hramul "Cuvioasa Paraschiva" - ctitorită de haiducul Coman în anul 1893 şi renovată în anul 1932, în satul Cornet
Biserica de zid cu hramul "Sfânta Maria" - în satul Izvoru Rece
Centrul etnografic Vaideeni - important centru etnofolcloric, legat de transhumanţă şi obiceiurile pastorale, renumit pentru prelucrarea artistică a pieilor, lânilor şi confecţionarea de instrumente muzicale, port popular ciobănesc cu influenţe din zona Mărginimii Sibiului
Arhitectura tradiţională - case vechi cu pridvor, specifice zonei etnografice "Oltenia de sub munte" şi case cu ocol, specifice Mărginimii Sibiului
Costum popular, în două culori, alb şi negru, asemănător zonei Mărginimii Sibiului
Cusături şi ţesături artistice (desagi), meşteşuguri cu o răspândire din ce în ce mai redusă
Confecţionare de instrumente muzicale - fluiere
Prelucrarea artistică a lemnului - obiecte de uz gospodăresc: lăzi, coşuri, furci de tors lâna, etc.
Ansamblu de instalaţii tehnice - localizat în satul Vaideeni şi datat din secolul XIX
Joagăr hidraulic - localizat în satul Vaideeni şi datat din secolul XIX
Moara de apă - localizată în satul Vaideeni şi datată din secolul XIX
Darac - localizat în satul Vaideeni şi datat din secolul XIX
Piua hidraulică - localizată în satul Vaideeni şi datată din secolul XIX
Prelucrarea lânii şi instalaţii de tehnică populară: darac, pive, mori de apă, joagăre acţionate hidraulic.